Rreth Hoya

Lente premium për kujdesin total të syrit

Si një prodhues global i lenteve optike, Hoya nxitinovacionin e teknologjisë në sektorin optik me qëllimin që gjithmonë të gjejëzgjidhjet më të mira për përdoruesit.

Teknologjia e pakrahasueshme e Hoya-s krijon një pamjethellësisht të qartë të eksperiencës së përdoruesit të lenteve progresive.

Teknologjia e patentuar e Hoya's, Integrated Double SurfaceDesign (iD), ndan sipërfaqen gjeometrike të lenteve progresive në dy komponentëkryesorë: vertikal dhe horizontal, e pozicionuar në secilën prej dy sipërfaqevetë lenteve. Falë kësaj teknologjie, lentet progresive premium të Hoya's mund tëdizenjohen në mënyrë individuale; çdo kërkesë unike e klientit në lidhje meshikimin dhe stilin e jetës mund të integrohen në dizenjimin e lentes për tuofruar atyre shikimin më të saktë dhe rehatshëm.

Hoya ka rreth 35,000 punonjës në më shumë se 100 filialetdhe bashkëpunimet që ka nëpër botë.

Mëso më shumë
Mëso më shumë rreth lenteve Hoya